Partner

هدف شیکدو

در این روزهای سخت خود را موظف میدانیم تا با حمایت از تولیدکننده خانگی گره ای هر چند کوچک از خانواده ایرانی باز کنیم.

Cogwheel

چی تولید کنم؟

ابتدا شما زمینه فعالیت خود را به ما بگوئید. تیم طراحی محصول ما، محصول مورد نیاز را به شما سفارش می دهند.

Receipt

چه طور تسویه می کنید؟

شما همکار ما هستید. فقط در منزل تولید کنید. به صورت نقدی تسویه حساب می کنیم.

Customer

چرا خودم مستقیم نفروشم؟

فروش مسقیم نیاز به سامانه فروش، سرمایه گذاری، بازاریابی و مدیریت منابع مالی را دارد.

هدف شیکدو

در این روزهای سخت خودمان را موظف میدانیم تا با حمایت از تولیدکنندگان خانگی گره ای هر چند کوچک از خانواده ایرانی باز کنیم. هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دست ساز خانگی می توانند تصاویر و مشخصات دست ساز و تولیدات خودشان را برای شیکدو ارسال کنن و بعد از بررسی های لازم فرآیند همکاری آغاز می شود.
 

چی تولید کنم؟

ابتدا شما زمینه فعالیت خود را به ما بگوئید. تیم طراحی محصول ما، محصول مورد نیاز را به شما سفارش می دهند. کافیست بگویید در چه زمینه ای فعالیت دارید ما به شما در زمینه تولید مشورت خواهیم داد. هر انچه که بازار خرید داشته باشد و کیفیت لازم و استانداردهای شیکدو رو رعایت کند را می توانید تولید کرده و در اختیار شیکدو قرار دهید.

چه طور تسویه می کنید؟

شما همکار ما هستید. نیازی نیست که درگیر مسائل دیگری شوید. فقط در منزل تولید کنید. به صورت نقدی تسویه حساب می کنیم. ما محصول را از شما می خریم. منتظر اینکه کی فروش می رود نباشید. همه این قضایا را ما مدیریت می کنیم. شما تولید کننده ما هستید و ما برای فروش انها هزینه و تبلیغات می کنیم.

چرا خودم مستقیم نفروشم؟

فروش مسقیم نیاز به سامانه فروش، سرمایه گذاری، بازاریابی و مدیریت منابع مالی را دارد. فرآیند فروش محصول صدها برابر از تولید آن سخت تر است. ما در این زمینه می توانیم کمک شما کنیم. پس سختی های این فرآیند را هم به جان می خریم.